Śmierć bliskiej osoby, bez względu na to czy nastąpiła nagle, czy jest wynikiem długiej choroby, dla rodziny i przyjaciół wiąże się z głębokim wstrząsem. W pierwszym okresie żałoby, gdy emocje są najsilniejsze, niestety trzeba dopełnić wielu formalności związanych z organizacją pochówku.

Fakt, że rodzina zmarłego od razu musi przystąpić do załatwiania licznych formalności, czasem wydaje się niemożliwy do zaakceptowania. Pogrążeni w smutku po stracie ważnej osoby bliscy nie powinni być pozostawieni sami sobie. Dlatego firmy pogrzebowe starają się ułatwić przejście przez ten trudny okres – wyjaśnia nasz rozmówca z Zakładu Pogrzebowego Ad Patres z Kutna.

Formalności związane z pochówkiem

Przystąpienie do organizacji pogrzebu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Ten z kolei wydawany jest na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza. Niektóre zakłady pogrzebowe biorą na siebie odpowiedzialność uzyskania aktu zgonu i dopełnienia formalności w kancelarii cmentarza na życzenie rodziny zmarłego.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, które z kolei dla żałobników bywa bardzo trudne, jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Z powodu licznych wymagań formalnych i zwykle nie najlepszego stanu emocjonalnego bliskich zmarłego, ten zasiłek często nie jest wykorzystywany. Tymczasem może on w znacznym stopniu lub w całości pokryć koszty pochówku. Również uzyskanie tego wsparcia finansowego można scedować na profesjonalny zakład pogrzebowy.

Praktyczne aspekty organizacji pogrzebu w zakładzie pogrzebowym Ad Patres z Kutna

Większość domów pogrzebowych oferuje transport zmarłego z domu lub ze szpitala, niektóre z nich świadczą tę usługę całodobowo. Od chwili przewiezienia ciała do zakładu pogrzebowego do momentu pochówku, pracownicy zajmują się już wszystkimi niezbędnymi czynnościami. Zazwyczaj zakład posiada własną propozycję niezbędnych akcesoriów, ubrania dla zmarłego, trumny i urny, zatem wybór wszystkich tych elementów następuje na miejscu.

Jeśli rodzina zmarłego wyraża taką wolę, firma może zająć się także zamieszczaniem nekrologów w prasie oraz przygotowaniem klepsydr. Część domów pogrzebowych, jak np. Zakład Pogrzebowy Ad Patres z Kutna udostępniają sale przedpogrzebowe i organizuje pochówek w różnych obrządkach. Coraz częściej zamiast pogrzebu trumiennego można zdecydować się na kremację i pochówek prochów w urnie.

Szczegółowy zakres świadczonych usług zależy od oferty przygotowanej przez dany zakład. Aby jak najłatwiej przejść przez ten ciężki czas warto zdecydować się na współpracę z domem pogrzebowym o szerokiej propozycji, a wszystkie informacje z pewnością udzieli nam pracownik podczas rozmowy.