Poradnik Funeralny

Poradnik Funeralny
GDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU
Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerem 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Po wizycie lekarza następną czynnością jest zawiadomienie wybranego przez rodzinę zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

GDY ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU

Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Z kartą należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt zgonu. Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIANIU POGRZEBU W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM:

* Karta zgonu wypisana przez lekarza
* Akty zgonu
* Dowód Osobisty osoby zmarłej i współmałżonka
Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emeryta lub rencisty, gdy zmarły był na emeryturze lub rencie.

W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM USTALAMY SZCZEGÓŁY POCHÓWKU TAKIE JAK:

* Wybór trumny lub urny i wieńcy
* Datę pożegnania i pogrzebu lub kremacji
* Określenie rodzaju obrządku lub kremacji lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.