Śmierć bliskiej osoby jest wyjątkowo traumatycznym wydarzeniem, które bardzo często sprawia, że trudno podejmować jakiekolwiek decyzje. Współczesne zakłady pogrzebowe wychodzą naprzeciw osobom cierpiącym i oferują nie tylko sam pochówek, ale szeroko rozumiane usługi związane z pożegnaniem bliskich.

Uroczystości pogrzebowe i formalności

Podstawowymi czynnościami związanymi z odejściem bliskiej osoby są te dotyczące bezpośrednio pochówku na wybranym cmentarzu oraz formalności, wymaganych przez prawo. Uzyskanie aktu zgonu to pierwszy krok pozwalający zarówno na organizację pogrzebu, jak i starania o ewentualne odszkodowania zarówno z instytucji państwowych, jak i od prywatnych ubezpieczycieli. Pogrzeb nie jest dziś tani, dlatego sprawne odzyskanie odszkodowań ma duże znaczenie dla osoby finansującej pochówek, która często nie posiada dużych oszczędności na opłacenie wszystkich jego elementów. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach bliskich tracą osoby starsze, schorowane, niepotrafiące odnaleźć się w gąszczu instytucji i spraw formalnych, dlatego szczególnie dla nich istotne jest odpowiednie wsparcie.

Zakłady pogrzebowe oferują dziś kompleksowe usługi, w znacznym stopniu wyręczając bliskich zmarłego w wykonywaniu niezbędnych czynności związanych z pochówkiem, w tym także załatwiają sprawy urzędowe na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa. Powierzając takiej firmie zadanie organizacji pogrzebu bliscy mogą liczyć zarówno na trumnę, jak i przygotowanie zwłok, oprawę w postaci kwiatów i muzyki, a nawet odbiór ciała zmarłego ze szpitala lub kostnicy i przewiezienie go do miejsca pochówku. Zakłady pogrzebowe dysponują też własnymi kaplicami, w których zmarły może być przygotowany do ostatniego pożegnania, do czuwania czy też ceremonii w stylu przewidzianym dla pogrzebów świeckich lub religijnych.