Czasem mawia się, że jedyną rzeczą, której na pewno w życiu doświadczymy, jest śmierć. I choć na co dzień raczej nie oddajemy się tego typu myślom, przychodzi czas, w którym zaczynają nam one towarzyszyć coraz częściej. Przekazujemy wówczas bliskim szczegóły na temat tego, gdzie chcielibyśmy zostać pochowani i jaka forma pochówku byłaby dla nas najbardziej odpowiednia. Co ciekawe, coraz częściej wskazujemy na kremację. Jakie są zalety tego rozwiązania?

Na czym polega kremacja zwłok w miejscowości Piątek?

Zwłoki kremowano już od czasów starożytnych, jednak praktyka ta była zakazana w kościele katolickim aż do XX wieku. Tradycja chrześcijańska jest bowiem bardzo mocno związana z grzebaniem ciała po śmierci. Palenie zwłok było uważane za propagowanie pogańskich obrządków. Dziś wiara katolicka dopuszcza kremację jako jedną z form pochówku i – mimo początkowej niechęci społeczeństwa – staje się ona coraz bardziej popularna.

Kremacja polega na spopieleniu zwłok w specjalnym piecu kremacyjnym, który nagrzewa się od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Ludzkie ciało nie ma jednak bezpośredniego kontaktu z ogniem. Do spopielenia zwłok dochodzi poprzez ich styczność z gorącym powietrzem. Jak wyjaśnia przedstawiciel z Zakładu Pogrzebowego „Adpatres” – właśnie dlatego proces ten jest długotrwały i zajmuje średnio dwie godziny. Po spaleniu prochy umieszczane są w urnie, którą można umieścić w ziemi tak samo jak trumnę. W miejscu spoczynku zmarłego można postawić tradycyjny nagrobek lub nieco mniejszy pomnik. Uroczystość pogrzebowa przebiega identycznie, jak w przypadku klasycznego pogrzebu.

Jak należy przygotować ciało do kremacji?

Niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie ciała do kremacji. Powinno ono zostać owinięte w całun albo być odziane w ubrania uszyte z naturalnych materiałów. Zanim zwłoki zostaną umieszczone w piecu, wkłada się je do papierowej lub drewnianej trumny. Wygląda ona inaczej niż sarkofag, który widzimy podczas klasycznych pogrzebów. Konstrukcja trumny do kremacji jest prosta, pozbawiona bogatych dekoracji i metalowych okuć. Sam materiał nie może być lakierowany ani wykończony żadnymi substancjami chemicznymi. Zmarłemu nie zakłada się biżuterii. Z ciała usuwa się też wszystkie metalowe elementy. Aby wykonać kremację zwłok potrzebne będą następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopia z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem, że dokument jest zgodny z oryginałem;
  • zezwolenie na kremację w Piątku,
  • w przypadku kremacji szczątków ludzkich potrzebne będzie zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jakie są zalety kremacji?

Nie sposób nie dostrzec licznych zalet kremacji. Do największych należą względy higieniczno-ekologiczne. Rozkładające się na cmentarzach ciała nie są obojętne dla gleby i wód gruntowych. Ponadto na nekropoliach powoli zaczyna brakować już miejsc, a gminy niechętnie przeznaczają nowe tereny pod ich budowę. My sami, jako żyjący, brzydzimy się procesem degradacji ciała i pragniemy go uniknąć. Spopielenie zwłok jest tego gwarancją. Warto wspomnieć również o kwestiach ekonomicznych – kremacja jest dużo tańsza od organizacji tradycyjnego pogrzebu.