Choć z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na kremację ciał zmarłych członków rodziny, wciąż ilość pogrzebów tego typu nie przekracza 40% wszystkich pochówków. Przyczyny tego można upatrywać w przywiązaniu do tradycyjnych form żegnania bliskich, nieznajomości przepisów związanych z procesem kremacji i braku wiedzy na temat przebiegu spopielania zwłok. W niniejszym artykule wyjaśniamy, na czym polega kremacja i co mówią o niej przepisy prawa.

Co o kremacji mówią przepisy prawa?

Zanim możliwe będzie przystąpienie do kremacji, konieczne jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Poza podpisanym przez osobę uprawnionązezwoleniem na spopielenie zwłok(zwykle jest to najbliższy członek rodziny – małżonek, dziecko, rodzic) niezbędny jest oryginał skróconego odpisu aktu zgonu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zakład pogrzebowy, zajmujący się pochówkiem.

Większość firm pogrzebowych zdejmuje z rodziny osoby zmarłej ten obowiązek i w jej imieniu zajmuje się dopełnieniem wszelkich formalności.

Warto również nadmienić, że polskie prawo nie przewiduje popularyzowanego przez światową kinematografię rozsypywania popiołów zmarłego, ani przechowywania urny w domu. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki można pochować w tradycyjnym grobie wykopanym w ziemi lub murowanym, a także katakumbach. Przepisy przewidują również możliwość zatopienia ciała zmarłego w morzu. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, gdy od momentu śmierci w czasie rejsu do czasu dotarcia na ląd upłynie więcej niż 24 godziny.

Jak dodają pracownicy firmy pogrzebowej Adpatres w Kutnie z ololic Piątka – w przypadku urny istnieje również możliwość jej umieszczenia w kolumbarium, czyli cmentarnej ścianie pamięci z niszami.

Jak przebiega kremacja w Piątku

Kremacja w Piątku i innych miejscowościach w Polsce wbrew pozorom nie jest procesem utajnionym. Oznacza to, że rodzina – jeśli taka jest jej wola – może być obecna podczas spopielania ciała bliskiej osoby. Nie oznacza to, że stoi tuż obok pieca. Nic bardziej mylnego. Byłoby zbyt niebezpieczne. Miejscem, z którego rodzina może pożegnać się symbolicznie ze zmarłym, jest odrębne pomieszczenie wyposażone zwykle w przeszkloną szybą.

Kremacja wykonywana jest w zabudowanym piecu, rozgrzanym do temperatury ok. 1000°C. Zwłoki umieszczane są w specjalnej trumnie, która wraz z ciałem się spala. Cały proces trwa od 2 do 3 godzin i obejmuje również umieszczenie prochów w urnie.

Potwierdzeniem przeprowadzenia kremacji zgodnie z procedurami jest wydanie stosownego świadectwa.

Może się wydawać, że cały proces jest bardzo skomplikowany i cenowo niedostępny dla wielu rodzin. Tymczasem – jak się okazuje – ogólne koszty pogrzebu zorganizowanego w tradycyjnej formule są znacznie wyższe niż te, jakie trzeba ponieść przy kremacji ciała.

Osoby przynależące do Kościoła Katolickiego nie powinno mieć również obaw, że jest to wbrew wierze chrześcijańskiej. Przepisy Prawa Kanonicznego mówią jasno – kremacja jest dozwolona i jedynym przeciwwskazaniem jest wola zmarłego, by pochować go w tradycyjny sposób.

Warto przy tym dodać, że Kościół Katolicki przewiduje konieczność odprawienia mszy nad zwłokami znajdującymi się w trumnie – zanim te zostaną skremowane. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy śmierć nastąpiła poza granicami Polski lub gdy rodzina osoby zmarłej mieszka daleko. Wówczas uroczystość może zostać zorganizowana po spopieleniu zwłok.